Fanos d.o.o.
za projektiranje i inženjering u prometu
 

Brojač prometa

 
Brojač prometa sastavni je dio svakog FAN2000 signalnog uređaja koji je opremljen bilo kojom vrstom detektora.
 
Može se koristiti zaseban brojački uređaj baziran na vDET sustavu, koji podatke sprema na memorijsku karticu u standardnim UTDF i MS Excel formatima.
 
Zbog velikog kapaciteta memorijske kartice, osigurana je duga autonomija zapisa u finom vremenskom rasteru. Klasifikacija sudionika u prometu također je ugrađena u ovaj sustav - teška vozila (kamioni-autobusi), automobili, motori, pješaci).